Select Page

Mgr. Filip Krajčovič, LL.M.
úradný prekladateľ
č. zápisu v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore anglický jazyk: 971269

 

Email: krajcovic@legaltranslation.sk, Tel.: +421 (0)949 805 430